به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، سید عبدالمهدی حسینی با یادآوری اینکه مشکلات اساسی و گسترده کانال سیل برگردان غرب در محدوده بازارچه نصر متعاقب بازدیدها و مطالعات میدانی، احصاء و پروژه ای با هدف بهسازی، رفع گلوگاه سیلابی و افزایش ظرفیت کانال مذکور تعریف شده بود، از تکمیل عملیات اجرایی این پروژه خبر داد.

وی با بیان آنکه سرپوشیده سازی کانال سیل برگردان غرب به واسطه احداث بازارچه نصر طی سنوات گذشته، عدم دسترسی مناسب و در نتیجه عدم بهره برداری و نگهداری اصولی کانال در دو دهه اخیر، موجب فرسایش گسترده، تخریب کف و زیر دیوارها و کاهش کارایی و ظرفیت کانال در این محدوده شده بود، افزود: با عنایت به مطالعات انجام شده توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، پروژه بهسازی و ساماندهی کانال سیل برگردان غرب در محدوده بازارچه نصر به طول حدود 830 متر از سال 1399 در دستور کار شرکت خاکریزآب قرار گرفت که با انجام اقداماتی از جمله مرمت کف و زیر دیوارها، اصلاح پروفیل کف و رفع موانع موجود تکمیل و نهایی شده است. متعاقب اقدامات انجام شده، یکی از بازه های گلوگاهی و حادثه خیز حوضه آبریز غرب تهران مرتفع شده است.

گفتنی است کانال سیل برگردان غرب به عنوان جمع کننده و مهمترین کانال مدیریت سیلاب حوضه آبریز غرب تهران از انتهای رودخانه درکه (در محدوده پارک گفتگو) آغاز شده و ضمن جمع آوری و هدایت سیلاب رودخانه مذکور، کانال تپه نیزار، رودخانه فرحزاد، کانال شاهین و رودخانه وسک(حصارک) به رودخانه کن منتهی می شود.