به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 3، حمید جوانی در جلسه شورای معاونین ومدیران نسبت به لزوم ایجاد اتاق مانیتورینگ در موضوعات کمیته فنی و کنترل پروژه برای پروژه های تعریف شده در سال جدید تاکید کرد و گفت: بطور یقین بهره برداری هر کدام از این پروژه ها، سطح کیفیت زندگی شهروندان را افزایش می دهد.

شهردار منطقه 3 به اصلاح فرایند سیستمی نیز اشاره کرد و افزود: عمده ساکنین این شهر در موضوعات پایان کار، اخذ پروانه و .....با مشکلاتی مواجه هستند که بطورحتم با اجرای پروژه های هوشمند سازی نه تنها مراجعات شهروندان به شهرداری کاسته می شود بلکه رفاه شهروندان از طریق ایجاد محیطی مناسب و  پایدار فراهم خواهد شد.

جوانی اظهار داشت: برنامه های اجرایی مدیریت شهری تهران اعم از بهره مندی از ظرفیت های مردمی و نخبگان، اهمیت توجه به رضایتمندی کارکنان شهرداری، جسارت و عملکرد به موقع، تبدیل تهران به کارگاه عمرانی، توجه به موضوعات دانش بنیان، تغییر شیوه مدیریتی در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان،  و ... از جمله عناوینی هستند که توسط مدیریت شهری تهران مطرح شده که نقشه راهی برای خدمتگزاران به مردم می باشد.

گزارشی از اقدامات سال گذشته و پیش بینی برنامه ها در 1401 معاونت های فنی وعمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی، سامانه 137 و حقوقی در اولین جلسه شورای معاونین و مدیران ارائه شد.