به گزارش اکونا پرس،

قدرت اله محمدی  ‌در این بازدید بر روند ساخت و آماده سازی این بازار نظارت و دستوراتی را برای اجرای بهتر پروژه ارائه کرد. 

بازار دست دوم فروشان خلازیر به عنوان بزرگترین مرکز دستفروشی کشور جهت  ساماندهی دستفروشان این منطقه احداث و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.