به گزارش اکونا پرس،

این درحالیست که موضوع افزایش آیتم‌های قانونی مشمول کسور بازنشستگی کارمندان ثابت، با جدیت از طریق سازمان اداری و استخدامی در دست پیگیری است.