به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، هادی حق بین که در جریان بازدید میدانی از روند اجرای سوله‌های مدیریت بحران مناطق 18، 20 و 22 سخن می گفت، با اشاره به اهمیت چنین زیرساخت هایی، ارتقای آمادگی در شرایط بحرانی را ضروری دانست و یادآور شد:. سازمان عمرانی مناطق برنامه ای فشرده را با هدف تکمیل پایگاه های مدیریت بحران مطابق با استانداردهای تعیین شده از سوی بهره بردار پیگیری می کند.

وی با اعلام تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی سوله‌های جدید مدیریت بحران در مناطق 18 و 22، عملیات احداث سوله بحران منطقه 20 را در مراحل پایانی توصیف و اضافه کرد: مذاکرات مربوط به ساخت سوله مدیریت بحران در منطقه یک نیز به جمع‌بندی رسیده و به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.