به گزارش اکونا پرس،

قدرت اله محمدی با تاکید بر نقش مشاغل سیار همانند ون‌کافه‌ها در رونق زیست شبانه شهروندان اظهار کرد:  فعالیت ون‌کافه‌ها مسائل و چالش‌هایی  ایجاد می‌کند که با ساماندهی و فراهم کردن چارچوب مشخص می‌توان از  این ظرفیت‌ استفاده کرد. 

وی  به بازدید شب گذشته خود بر  نوع فعالیت و قانون‌مندی ون‌کافه‌های مجاز اشاره کرد و ‌گفت: در این بازدید با بهره‌برداران از ون‌کافه ها گفتگو و راهنمایی‌های لازم برای اخذ مجوز افرادی که تا کنون اقدام نکرده اند ارائه شد.