به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۷، در حاشیه این دیدار نصراله آبادیان شهردار منطقه گفت:    مساجد مامن امن شهروندان است و همه با هر گروه سنی باید برای انجام کارهای فرهنگی و مذهبی در مساجد حضور یابند.

وی مساجد را مرکز ثقل امور فرهنگی دانست و افزود: باید در مساجد فضایی را ایجاد کنیم تا شهروندان بالاخص جوانان و نوجوانان حضور پر رنگتری را در آن داشته باشند و مسجد را از آن خود بدانند.

شهردار منطقه ۷ خاطرنشان کرد: مساجد به مردم تعلق دارد و باید امور مربوط به مساجد در اختیار آنها قرار گیرد. 

وی در ادامه با اشاره به مسجد تاریخی جاوید تاکید کرد تا با استفاده از معتمدین محل تاریخ شفاهی این مسجد تاریخی تهیه و منتشر شود تا شهروندان از چگونگی احداث و حوادث مهمی که در آن رخداده است مطلع شوند.

لازم به ذکر است هیئت امنا مساجد جاوید و قائم مشکلات و درخواست های خود را در حوزه های عمرانی، زیبا سازی و ...با شهردار منطقه ۷ در میان گذاشتند و آبادیان تدابیر  لازم برای حل هرچه سریعتر آنها اتخاذ کرد.