به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، این کمیته با حضورشهردار منطقه، معاونین خدمات شهری و محیط زیست، شهرسازی و معماری، اجتماعی فرهنگی، مدیران عملیات و پیش گیری آتش نشانی، روسای ادارات بحران، حقوقی، ساماندهی، اجرائیات  شهرداری منطقه و شهرداران نواحی برگزار شد. 

سید مهدی صباغ شهردار منطقه در این جلسه ضمن تسلیت حادثه متروپل و ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه تلخ ابراز امیدواری کرد دیگر شاهد این حوادث در کشور نباشیم.

 او ادامه داد: باید همه مسئولیت خود را دلسوزانه و  متعهدانه انجام دهیم تا از وقوع اتفاقات ناگوار جلوگیری شود.

شهردار منطقه با اشاره به اینکه پی گیری مستمر در هر کاری تاثیر مثبت دارد، افزود: نمونه پی گیری مستمر حل مشکل اسنادی شهرک شهید بروجردی پس از 30 سال است که با رفع این مشکل کد نوسازی و سپس پایان کار برای این واحد ها صادر خواهد شد.

صباغ به شهرداران نواحی گفت:  گودها و ساختمان های ناایمن سطح ناحیه خود را رصد و شناسایی کنند و اقدامات و تدابیر ایمن سازی را با تلاش و پی گیری مستمر در  دستور کار خود قرار دهید.

این گزارش حاکیست، در این جلسه شهرداران نواحی نیز به ارائه گزاراش و اقدامات خود در ارتباط با ساختمان های پرخطرسطح نواحی خود پرداختند.