به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، احسان حامدمقدم درباره میزان جابجایی مسافر توسط شبکه متروی تهران و حومه در این مسابقه گفت: در ساعات قبل از شروع بازی 25 هزار نفر با مترو به مجموعه ورزشگاه آزادی انتقال داده شدند و بعد از پایان این مسابقه نیز 24 هزار نفر از تماشاگران از طریق این ناوگان به مبادی اولیه خود منتقل شدند.
حامدمقدم افزود: در پایان بازی به منظور رفاه بیشتر تماشاگران و مسافران  و با توجه به ازدحام جمعیت در خط یک و دو مترو ۴ رام قطار ، در خط ۴ تعداد۳ رام قطار و در خط ۵ مترو با توجه به برنامه ریزی ویژه ای که انجام شده بود تعداد  ۸ رام قطار فوق العاده اعزام شد.
وی خاطرنشان کرد:  در مجموع رفت و برگشت در خطوط یک،دو،چهار و پنج ۱۹ حرکت بیشتر از روزهای قبل انجام شد.