به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، حمید رضا حاجوی در ادمه بازدیدهای نظارت ستادی از نواحی با حضور در ناحیه چهار این منطقه به بررسی وضعیت پروژه های اجرایی و  آسیب شناسی سازمانی و .. پرداخت و اقداماتی که برای ایمنی بیشتر شهروندان است را مورد تاکید قرار داد.

وی تصریح کرد: گود جبلی یکی از گودهای پر خطر منطقه است که ساختمان مجاور آن نیز دچار انحراف شده و باید با دستور صریح دادستانی این ساختمان تخلیه و گود نیز تعیین تکلیف شود.

حاجوی با اشاره اعتبار 10 میلیارد تومانی رفع خطر از گودها، خاطر نشان کرد: شهرداران نواحی با شناسایی و اعلام گودهای پر خطر با اعتبار موجود اقدام به پر کردن و رفع خطر نمایند.

شهردار منطقه یک گود اژدری را نیز از دیگر گودهای پر خطر منطقه دانست و گفت: گزارش رسمی اقدامات این گود نیز باید از شرکت ذیصلاح که زیر مجموعه حوزه معاونت شهرسازی اداره کل معماری ساختمان است دریافت و از نظر بحرانی مورد بررسی قرار گیرد.

حاجوی استعلام قنوات را به خاطر بحث گودهای پر خطر در دستور کار اداره صدور پروانه منطقه قرار داد و گفت: یک مرحله به صدور پروانه اضافه و مالک ملزم به دریافت استعلام از اداره مسیل ها و قنوات شود.

وی همچنین معرفی ناظرین متخلف، نصب نیوجرسی در مقابل ساختمان های خلاف، عدم استفاده از معبر عمومی حتی با زدن پایه و ارتفاع برای کانکس های ساختمانی را مورد تاکید قرار داد.