به گزارش اکونا پرس،

شهردار منطقه۶ در پاسخ به سوالی درباره تعداد ساختمان های نا ایمن در سطح منطقه به ویژه در حوزه ساختمانهای دولتی، بیمارستانها و مدارس گفت: مسئول اعلام ساختمانهای ناایمن در شهر سازمان آتش نشانی است؛ به طور کلی سه دسته بندی ساختمانهای پرخطر، خطرناک و کم خطر وجود دارد که با ارزیابی سازمان آتش نشانی آمار آن اعلام می شود و شهرداری های مناطق بازو و همراه سازمان آتش نشانی هستند.

وی افزود: سازمان آتش نشانی هنگامی که ساختمانی را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد اطلاعات آن برای شهرداری منطقه ارسال می شود و شهرداری موضوع را به مالک و ذینفعان ابلاغ می کند و پیگیری را نیز انجام می دهد تا ساختمان بر اساس دستور العمل های آتش نشانی خود را تطبیق دهد و موارد ناایمنی خود را برطرف کند.

شهردار منطقه ۶ تهران ادامه داد: بر اساس لیستی که در فضای مجازی منتشر شده، ۱۲۹ ساختمان در آن به عنوان ساختمان ناایمن معرفی شده که البته کم و زیاد خواهد شد؛ در حال حاضر در همین لیست ۶ ساختمان در سطح منطقه جزو لیست ساختمان های ناایمن هستند که با حضور سرپرست دادسرای ناحیه۶ تهران جلسه ای برگزار و گزارشی از بررسی های سازمان آتش نشانی درباره ساختمان های ناایمن منطقه۶ ارائه شد.

وی تاکید کرد: سرپرست دادسرای ناحیه۶ قول داد درخصوص ساختمان های دولتی در سطح منطقه و اماکن پرتردد مثل بیمارستانها که در سطح منطقه ۶، تعداد آنها بسیار زیاد است و متعلق به دانشگاه های علوم پزشکی و ارتش هستند، جلساتی با حضور روسای آنها در دادستانی برگزار شود تا قوه فشار و اهرم فشاری برای ما باشند تا این دانشگاه ها مجاب شوند بیمارستانهای تحت پوشش خود را مورد تذکر قرار داده و موارد ایمنی را اصلاح کنند و برای تحقق این مهم زمانی مشخص شود تا این بیمارستانها اصلاح شوند.

رنجبریان با اشاره به اینکه یکی دیگر از مکانهای پرتردد در سطح منطقه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است مدارس هستند، افزود: مقرر شد برای مدارس نیز جلسه ای با مدیرکل آموزش و پرورش تهران و آموزش و پرورش منطقه۶ از سوی دادستانی برگزار شود تا دستور العمل های آتش نشانی به مدارس ابلاغ شود تا به این ترتیب دست به دست هم دهیم و این موارد را اصلاح کنیم و حداقل ساختمان های پرخطر را به ساختمان های کم خطر تبدیل کنیم.