به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، وحیدرضا محمدی در جلسه کمیته درآمد و عوارض این محدوده از تهران اظهار داشت: درآمدهای پایدار مهم ترین نوع درآمدزایی برای شهرداری تهران است، بنابراین مدیریت شهری باید به سمت و سویی برود که درآمد پایدار به وجود آید.

وی افزود: برای اینکه مدیریت شهری از یک درآمد پایدار برخوردار باشد باید به سمت و سوی برنامه ریزی مدرن برود تا در یک بازه زمانی میان مدت بتوانیم بودجه شهر را با درآمد پایدار اداره کنیم.

محمدی ادامه داد: این روزها مدیریت شهری پایتخت با تاکیدات شهردار تهران توجه ویژه ای به موضوع مسائل اجتماعی و به طبع آن موضوعات مالی دارد، به همین منظور توجه ویژه ای به مسائل اقتصادی دارد، به طوری که برای رفاه حال شهروندان در نظر گرفته شده تا عوارض صادر شده در اسفندماه 1400 را تا 5 خرداد ماه سال جاری با همان محاسبه سال گذشته صورت گیرد.

گفتنی است؛  ابلاغیه از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران فیش های عوارض صادر شده در اسفند ماه 1400 تا پایان خرداد ماه سال جاری براساس قیمت سال گذشته محاسبه خواهد شد.