به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، وحیدرضا محمدی اظهار داشت: شهرک آفتاب ۲۲ به عنوان یکی از شهرک های مسکونی این منطقه است که نزدیک به دو دهه از عمر احداث آن و سکونت اهالی در آن می گذرد؛ اما روند معبر سازی به کندی پیش رفته است که در چند ماه اخیر این اقدام به سرعت صورت گرفته است.

وی افزود: برای احداث این معبر با ۵۰۰ متر طول عوامل معاونت فنی و عمران منطقه نزدیک به ۷۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری انجام داده است که حجم عملیات راه سازی بسیار قابل توجهی بوده است.

شهردارمنطقه ادامه داد: نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ متر اجرای جدول گذاری از نوع کانیو صورت گرفته است و آسفالت ریزی این مسیر بعد از مرحله خاکبرداری و زیرسازی انجام شد. با راه اندازی این معبر تردد آسوده شهروندان از بزرگراه جنوب به شمال آزادگان به بلوار غربی ورزشگاه آزادی محقق می شود.