به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، در این جلسه که شهردارمنطقه، معاون شهرسازی و معماری، رییس اداره اجرای احکام و شهرداران نواحی منطقه حضور داشتند؛  گزارش فعالیت ها و اقدامات انجام شده به تفکیک نواحی در بخش مسکونی و تجاری در بخش آرای ماده ۱۰۰ بررسی شد

سید مهدی صباغ شهردار منطقه در این جلسه به اهتمام و توجه ویژه همکاران  در پاسخگویی و تعیین تکلیف و اجرای آراء قطعی شده کمیسیون ها توسط اجرای احکام منطقه تاکید کرد.

شهردار منطقه گفت: حوزه اجرای احکام با همکاری نواحی با اولویت بندی، دسته بندی و هدف گذاری پرونده ها به صورت مستمر تا حصول نتیجه نهایی موارد را رسیدگی کنند.

او در پایان بر پی گیری ویژه پرونده ها، برگزاری جلسات منظم  و تهیه بانک اطلاعاتی جامع تاکید کرد.