به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، سیدمهدی صباغ در ادامه یادآور شد: راه اندازی تولیدی با همکاری سرمایه گذار در مجاورت کمپ یاورشهر1 برای قسمتی از آن که محل نگهداری افراد زیر 16 سال است، از جمله این ایده هاست که می تواند برای این نوجوانان کارآفرینی ایجاد کند. 

شهردار منطقه در ادامه افزود: با تشکیل کارگروه کاریابی باید برای افرادی که مدت زمان بازپروری را طی کرده و از کمپ خارج شده اند، چاره اندیشی کرده و با تعامل لازم با کارخانه داران و ... برای این افراد کاریابی شود. 

صباغ در این نشست به آسیب پذیری پایانه خاوران و حضور معتادان متجاهر در این محل علیرغم اقدامات خوبی که انجام شده است اشاره کرد و اظهار داشت: با هدف تامین رفاه و آسایش شهروندان، به جد پی گیر هستیم که اکیپ مستقلی برای پایانه خاوران داشته باشیم تا در گام اول نسبت به پاکسازی پایانه و در ادامه محیط پیرامون آن و افسریه اقدام کنند.

همچنین پی گیری برای محصور کردن زمین خالی مجاور پایانه خاوران توسط مالک و نرده کشی محوطه پایانه با نرده های بلند توسط حوزه ترافیک از دیگر اقدامات اجرایی خواهد بود. 

شهردار منطقه در ادامه با اشاره به اجرای طرح نشاط اجتماعی در کوچه های محله شوش و مظاهری با هدف ارتقای خدمات رسانی و کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود منظر شهری با اجرای پروژه جداسازی، مرمت، رنگ آمیزی و نقاشی دیوارها و همچنین رضایتمندی بالای شهروندان از اجرای این طرح گفت: بنا داریم این طرح را در کوچه نشاطی کوه گچی نیز اجرایی کنیم تا ضمن کاهش آسیبهای اجتماعی، محله رنگ و بوی تازه ای به خود بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه هر کاری که لازم باشد، باید برای ناامن کردن محل از تجمع معتادان انجام شود، افزود: در گام اول نسبت به  تامین روشنایی و سپس اجرای دیگر برنامه ها نظیر نصب المان های شهری و ... اقدام خواهد شد.

صباغ در ادامه گفت: به منظور تامین آرامش و آسایش شهروندان در بوستانها، طرح ویژه توسط نواحی و حوزه خدمات شهری برای پاکسازی بوستانها از حضور معتادان متجاهر اجرا و در بوستانهایی که وضعیت نامناسبتری دارند از همکاری نیروی انتظامی نیز بهره گرفته شود. 

شهردار منطقه با تاکید بر ضرورت حذف فعالیت ضایعاتی ها از چرخه زندگی معتادان افزود:  پی گیری روند پلمب ضایعاتی های غیرمجاز و همچنین بررسی وضعیت واحدهای ضایعاتی  که مهلت گرفته بودند، در دستور کار قرار بگیرد.

این گزارش حاکیست،  پی گیری روند پلمب  پلاک قرمزهای شناسایی شده، پایش و شناسایی املاک خالی رها شده در محدوده نواحی که محل تجمع معتادان شده  و اعلام آن در کمسیون رفع خطر و در نهایت تخریب آنها با دستور قضایی و همچنین جدیت در استمرار دیوارکشی زمین های خالی در معرض خطر از دیگر تاکیدات شهردار منطقه در این نشست بود. 

شایان ذکر است، معاونین اجتماعی و فرهنگی و خدمات شهری و محیط زیست، مشاور اجرایی شهردار منطقه، شهرداران نواحی، روسای ادارات حقوقی و امور آسیبهای اجتماعی منطقه در این نشست حضور داشتند که به ارائه نظرات خود پرداختند.