به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازروابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، علیرضا علی بخشی در این باره اظهار داشت:عملیات تسطیح اراضی بایر منطقه به شکل مداوم از سوی اداره خدمات شهری منطقه با به کارگیری خودروهای مکانیزه انجام می شود و به منظور ارتقای بهداشت محیط شهری، بهبود وضعیت بصری سطح منطقه، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، جلوگیری از دپوی زباله و نخاله صورت گرفته است.

علی بخشی تصریح کرد: در حال حاضر چند دستگاه مکانیزه در اختیار اداره خدمات شهری منطقه قرار دارد و این طرح به شکل روزانه از سوی نواحی شش گانه به اجرا در می آید.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان با مشاهده این گونه موارد می‌توانند با مراجعه به شهرداری نواحی یا تماس با سامانه ۱۳۷ درخواست خود را ثبت کنند تا در اسرع وقت به درخواست آنها رسیدگی شود.