به گزارش اکونا پرس،

پرویز سروری، در هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: ما قوه قضائیه را مصداق قوه‌ای کارآمد و مسئله محور می‌دانیم، اما اتفاق روز گذشته تعجب ما را بر انگیخت. چرا باید شهردار منطقه ۱۵ که از نیروهای انقلابی به شمار می‌رود، به همراه مسئول فضای سبز منطقه بازداشت شود.

وی گفت: شهرداران نباید علم غیب داشته باشند که بدانند زیر زمین چه خبر است. این منطقه رمپ و لوپ بوده و فضای استراحت نیست اما یکی از فرزندان ما در چاه موجود در منطقه سقوط کرده و جان خود را از دست داده است. چرا باید مدیران شهرداری با استرس پشت میز بنشینند و این اضطراب را داشته باشند که اتفاقی در منطقه‌ای رخ دهد و شهردار باید به زندان برود.

وی با بیان اینکه باید بررسی میدانی صورت می‌گرفت و صبر و تأنی در آن لحاظ می‌شد، خاطرنشان کرد: آیا شهردار پس از رفتن به زندان می‌تواند شهردار کارآمدی باشد و به فعالیت خود به درستی ادامه دهد. کارآمدی به معنای رضایتمندی و مبارزه با فساد است، اما با این اتفاقات، آیا شهردار ما کارآمد خواهد ماند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه انتظار داریم قوه قضائیه ما را در این زمینه یاری کند، گفت: با اعتقاد به کارآمدی تیم جدید قوه قضائیه، لازم بود که این نکات را متذکر شویم که شما یار ما بودید و انتظار داریم که با صبر و تأنی همچنان یار شهرداری باشید تا بتوانیم در عرصه خدمات رسانی به درستی عمل کنیم.

/مهر