به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۱، طباطبایی ،رئیس اداره ساماندهی منطقه ۱۱ تشریح کرد؛به درخواست شهروندان محله انبارنفت با تکیه بر اجرای بند ۲۰ از ماده ۵۵  قانون شهرداری ها برای حفظ حقوق مردم و پیگیری های مستمر این اداره ، واحد  های تجاری متخلف که حقوق شهروندان را در موضوع مربوط به سد معبر و ایجاد مزاحمت شغلی برای شهروندان رعایت نمی‌کنند؛ شناسایی شدندو طی دو مرحله اخطار کتبی مبنی بر رفع سد معبر و احترام به حقوق شهروندان برای کسبه ارسال شده و پس از بی توجهی به اخطار شهرداری، واحدهای متخلف بنا بر قانون پلمپ شدند .

 او افزود: برخورد با تضییع کنندگان حقوق شهروندی ادامه دارد و در صورت تکرار سایر اقدامات قضایی از سوی منطقه اجرا خواهد شد.