به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی منطقه ۶، در این جلسه ضمن بررسی سهم بودجه منطقه ۶ در کل بودجه مصوب شهرداری تهران و سهم پروژه های توسعه محله ای از این سرجمع، چالش های موجود در روند اجرای پروژه های غیرمستمر و توسعه محله ای سال ۱۴۰۱ بررسی شد و نسبت به تعامل معتمدین محلات جهت بازنگری پروژه های قابل اجرا در سطح محلات در سال ۱۴۰۲ تاکید شد.

در پایان این نشست، تعدادی از معتمدین و نخبگان منجمله دکتر گلابچی چهره ماندگار معماری کشور  نقطه نظرات خود را ارائه کرده و پیشنهاداتی به نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران  انتقال دادند.