به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مسعود حق لطفی با بیان آنکه تاکنون از 164 حلقه شمع طراحی شده برای احداث زیرگذر تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های شهید یارجانی(نواب) و شهید تندگویان تاکنون 40 حلقه شمع بتن ریزی و احداث شده است، افزود: متعاقب انحراف بخشی از ترافیک مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید نواب به مسیر دسترسی محلی، فضای کارگاهی لازم برای حفاری و اجرای تعدادی از شمع های پل چپگرد فراهم شده و به این ترتیب کار حفاری و احداث شمع های طراحی شده در این بخش از پروژه آغاز شده است.

وی با اعلام پیشرفت 7 درصدی پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح نواب- تندگویان، از معارضات تاسیساتی، کمبود نقدینگی و دشواری های اجرای عملیات انحراف ترافیک به عنوان مهمترین موانع اجرایی پروژه یاد و اضافه کرد: جابجایی پایه های روشنایی و رفع معارض لوله آب، گشایش هایی در روند عملیات اجرایی پروژه ایجاد خواهد کرد.

گفتنی است طرح تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های شهید یارجانی(نواب) و شهید تندگویان شامل یک مسیر زیرگذر در امتداد باند شرق به غرب بزرگراه شهید تندگویان و یک پل چپگرد به منظور برقراری گردش ترافیکی شمال به شرق در محل تقاطع می باشد. غیرهمسطح سازی تقاطع بزرگراه های شهید یارجانی(نواب) و شهید تندگویان ضمن کاهش گردش های اضافی، بار ترافیک ورودی به میدان بهمن و بزرگراه آزادگان را کاهش داده و ضمن توزیع متناسب ترافیک عبوری، بر بهبود رفت و آمدهای محلی نیز اثرگذار است.