به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 22، وحیدرضا محمدی شهردار منطقه با مهرعلی باران چشمه رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و علی جلیجو مسئول گروه جوانمردان ایران که در رشته ورزش باستانی در برنامه عصرجدید درخشش داشتند دیدار کرد.

در این دیدار شهردار منطقه اظهار داشت: بیش از 90 بوستان در منطقه 22 وجود دارد و برخی از این بوستان ها به شکل فرامنطقه ای است که روزانه پذیرای هزاران نفر از شهروندان تهرانی است و این محیط ها فرصتی برای ترویج و توسعه ورزش باستانی و پهلوانی به شمار می رود.

محمدی ادامه داد: مدیریت شهری تهران توجه ویژه ای به موضوع ورزش و به خصوص ورزش باستانی دارد و این آمادگی از سوی شهرداری برای توسعه این ورزش در جامعه فراهم است.

وی افزود: هر نوع کمک و یاری از سوی مدیریت شهری برای فعالیت ورزش پهلوانی لازم باشد،صورت خواهد گرفت.

در این دیدار نیز مهرعلی باران چشمه رییس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی گفت: فعالیت های ورزش باستانی به نوعی کمرنگ تر شده است که خوشبختانه در چند سال اخیر توجه مناسبی برای ترویج این ورزش باستانی پر طرفدار صورت گرفته است.

وی افزود: در شهری مانند تهران با این حجم جمعیت و هیاهوی شهری توسعه این ورزش را می طلبد که خوشبختانه مدیریت شهری در این زمینه همیاری و همکاری مناسبی دارد.

علی جلیجو مسئول گروه جوانمردان ایران که در رشته ورزش باستانی در برنامه عصر جدید درخشش داشتند نیز از حمایت های مدیریت شهری برای این ورزش باستانی به ویژه شهرداری منطقه قدردانی کرد.