به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی منطقه ۶، امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران روز شنبه ۲۵ تیرماه در شهرداری منطقه ۶ حاضر شد و با ۲۰ نفر از کارکنان دیدار داشت. و در ادامه این دیدار ناصر امانی از بخش ها و حوزه های مختلف شهرداری منطقه ۶ بازدید کرد و ضمن خداقوت از نزدیک در جریان پیشرفت کارها و فعالیت های این منطقه  قرار گرفت.

گفتنی است در روند این دیدار، عضو شورا به صورت ویژه از زحمات شهردار و متولیان منطقه ۶ در ارائه تاثیرگذار دستاوردها و اقدامات مهم منطقه در نمایشگاه شهرهای خواهر خوانده و دستاوردهای مدیریت شهری تهران ۱۴۰۱ تشکر و قدردانی کرد و غرفه شهرداری قلب پایتخت را به عنوان یکی از غرفه های شاخص در این نمایشگاه معرفی کرد.