به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، وحیدرضا محمدی شهردار منطقه ۲۲، علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه به همراه مدیران حوزه خدمات شهری و شهرداران نواحی از محلات این محدوده شهرتهران بازدید کردند.