به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، محمود رفیعی معاون مالی و اقتصاد شهری منطقه گفت: با تأکیدات شهردار منطقه در خصوص لزوم تحقق درآمدهای مصوب و  با جدیت و تلاش پرسنل در چهار ماه نخست سال موفق به وصول مبلغ 113 میلیارد ریال درآمد نقد و غیر نقد شدیم.

به گفته او، به منظور برنامه ریزی و پیگیری تامین درآمد منطقه، کمیته های تخصصی درآمد به صورت مستمر برگزار می شود و با اقدامات انجام شده درآمد منطقه 15 با وصول 47 درصدی و اختلاف بسیار کم موفق به کسب رتبه دوم در میان مناطق 22 گانه تهران شد.

 رفیعی در ادامه با تاکید بر حفظ این تلاشها افزود: با تداوم این روند می توانیم درآمد منطقه را تا پایان سال محقق کنیم. 

او گفت: با توجه به اینکه ساختار کمیته درآمد به ثبات رسیده ، اکنون ضروری است موضوعاتی که قابلیت درآمدزایی در سطح نواحی دارد شناسایی و به کمیته معرفی شود.