به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۱۶؛ با توجه به بافت خاص جمعیتی محله‌هایی که این خط از آنها عبور می کند، طرح سرپناه ایستگاه های اتوبوس بر اساس معماری ایرانی-اسلامی طراحی شده و نمای ستون ها به شکل آجر و با رنگ متناسب با طرح اجرا شده است.

در ایستگاه اتوبوس خط ۴ سامانه تندرو واقع در بزرگراه بعثت، از ارکان معماری اسلامی- ایرانی بهره گرفته شده، حفظ درختان موجود در بزرگراه بعثت از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روند شکل گیری این خط است، عدم استفاده از شیشه و تردد هوا و توجه به تأمین ایمنی مسافران از مزایای این معماری است که امید است در کلیه ایستگاه های بزرگراه بعثت و سایر محلات منطقه بکار گرفته شود.