به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ حسین کاشانی پور شهردار این منطقه در ابتدای صحبت های خود گفت: همکاران گرانقدری که به تازگی به توفیق بازنشستگی نائل آمده اند، می‌توانند به منزله آینه برای شاغلین باشند و آنان را با تجربیات ارزشمند خود آشنا کنند.

وی ادامه داد: همکاران بازنشسته پس از سی سال خدمت صادقانه و مخلصانه، هم‌اکنون با کوله‌باری از تجربه و اطلاعات می‌توانند یاریگر شاغلین باشند و آنان را در مسیر انجام وظایف محوله همراهی کنند.

جواد زارعی معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی منطقه ۲۱ در ادامه افزود: جلسه صمیمانه امروز فرصتی را فراهم آورد تا در خدمت همکاران بازنشسته این منطقه باشیم و از هم‌صحبتی با آنان استفاده کنیم.

در پایان؛ شهردار منطقه ۲۱ با اهدای لوح سپاس از همکاران بازنشسته این منطقه تجلیل کرد.