بسمعه تعالی

جناب آقای سید مازیارهاشمی

تهیه کننده محترم مجموعه تلویزیونی یاغی

با سلام و احترام 

روابط عمومی شهرداری منطقه یک ضمن تشکر از ساخت مجموعه تلویزیونی پرمخاطب و دغدغه مند یاغی که از شبکه نمایش خانگی در حال پخش است در خصوص پخش دیالوگی در قسمت ۱۱ آن که به واگذاری رابطه مند جمع آوری ضایعات و زباله شهرداری منطقه یک اشاره می کند لازم به توضیح می داند:

کلیه انعقاد قراردادها و معاملات در شهرداری تهران با طی تشریفات و مراحل قانونی در مناقصه و مزایده  انجام می شود و طبق ماده ١٣ آیین نامه معاملات شهرداری تهران اعضای ٥ نفره کمیسیون مناقصه و مزایده در جلسه مذکور تحت نظر ادارات نظارتی حاضرو وفق ضوابط بررسی و برنده را اعلام می کنند که طبق آن با پیمانکار برنده در چهارچوب ضوابط ، قرارداد منعقد و واگذار می شود و هیچگونه قرارداد پسماند خشک و تر، رفت و روب و ... در خارج از این چارچوب واگذار نمی شود.

 با تشکر

علیرضا هاشمی 

سرپرست روابط عمومی شهرداری منطقه یک