به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، شهردار منطقه در این نشست بر رفع خطر از ساختمان های ناایمن و پرخطر منطقه تاکید کرد و اظهار داشت: مالکان و ذی نفعان املاک ناایمن ظرف مدت تعیین شده برای هریک از املاک که بین یک تا چهار ماه تعیین شده، اقدام و نسبت به ایمن سازی و رفع خطر از این املاک اقدام کنند. 

بنابراین گزارش، در این نشست همچنین معاون اجتماعی منطقه در خصوص ایمن سازی ساختمان های سرای محله و شهرداران نواحی و رئیس اداره فضای سبز منطقه در ارتباط با اماکن پرخطر محدوده  گزارشی ارائه دادند و شهردار منطقه گفت: رفع ناایمنی ها  اولویت اول کاری ماست و در اسرع وقت باید نسبت به رفع این موارد خطر آفرین اقدام شود. 

شایان ذکر است، این نشست با حضور شهردار منطقه، معاون دادستان، نمایندگان آتش نشانی، معاونین خدمات شهری و محیط زیست، شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی، شهرداران نواحی، مدیران ادارات ساماندهی، حقوقی، یگان حفاظت، دبیر ستاد مدیریت بحران منطقه و نماینده مالکان املاک پرخطر منطقه برگزار شد.