به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، حامد مقدسی معاون فنی و عمرانی منطقه ۵ با اشاره به مصوبات ابلاغی ستاد مناسب سازی فضاهای شهری تهران اظهار داشت: بر اساس این لیست منطقه ۵ موظف به انجام مناسب سازی محورهای تمام شده در سال ۱۴۰۱ است. این محورها  شامل محور الهام، آیت ا.. کاشانی، شقایق، فردوس، میدان دوم صادقیه، مخبری، میرزا بابایی است.

او افزود: از مجموع ۱۱ کیلومتر ابلاغی تا کنون ۹.۷۱ کیلومتر که شامل محورهای میدان دوم صادقیه، خیابان مخبری، خیابان الهام و خیابان ایت الله کاشانی می باشد، انجام شده است.  از سوی دیگر ۲.۱۵۰ کیلومتر پیاده رو مضاف بر تعهد ابلاغی در سال ۱۴۰۱، در پروژه های توسعه محله ای مناسب سازی شده که در مجموع می توان گفت ۱۱.۸۶ کیلومتر معبر جهت سهولت استفاده افراد کم توان و ناتوان در سطح منطقه ۵ مناسب سازی شده است.