به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، مهدی هدایت در این نشست، ضمن تشریح برنامه ها و مأموریت های سازمان نوسازی در حوزه تأمین مسکن در بافت های فرسوده، بر ضرورت شناسایی و احصاء ظرفیت های موجود برای تحقق این مهم در مناطق تأکید کرد.  

در این جلسه ظرفیت های جدید شناسایی شده توسط شهرداری منطقه ۱۴ معرفی و مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد ظرفیت های موجود در جلسات قرارگاه جهادی تأمین مسکن تهران مطرح شده و با همکاری سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به اخذ مصوبات لازم در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد.