به گزارش اکونا پرس،

در روزهای پیش رو و با توجه به طولانی شدن روز، از ابتدای شهریورماه واحد پذیرش عروجیان تا ساعت ۱۷ نسبت به پذیرش متوفیان اقدام می‌کند.

همچنین در همین راستا و با توجه به گرم شدن هوا و همچنین به منظور بهره‌مندی بیشتر از بلندای روز و حضور خانواده‌های داغدار در این سازمان شریف، واحدهای تطهیر و تدفین نیز تا ساعت ۱۸ و ۱۹ به خدمت رسانی مشغول خواهند بود.

گفتنی است به موازات اضافه شدن خدمات رسانی در واحدهای مذکور، خدمات مربوط به اقامه نماز میت، آمبولانس‌های قطعات و تشریفات برگزاری مراسمات نیز در این امر فعال خواهند بود.