به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، علیرضا جعفری در تکمیل خبر عملیات حذف تنه جوش و پاجوش درختان تصریح کرد: طی برنامه ریزی صورت گرفته عملیات حذف تنه جوش و پاجوش بیش از 7 هزار اصله درخت به منظور جلوگیری از رشد بی رویه پاجوش درختان به اجرا درآمد و این اقدام باعث ایجاد شکل مناسب در تاج درختان و جلوگیری از رشد بی رویه شاخه‌های اضافی می شود.

به گفته این مسئول با حذف این شاخه‌های اضافی، انتقال مواد غذایی به تاج درختان بیشتر شده و باعث شادابی و سرسبزی ایجاد فرم مناسب در نمای کلی درختان خواهد شد.

او در خصوص سایر اقدامات حوزه فضای سبز طی دوهفته اخیر به چمن زنی وحاشیه زنی70 هزار متر مربع،اصلاح 500 تشتک به صورت روزانه،سوزن کشی 5 هزار 500 مترمربع در سطح جنگلکاری وحذف سرشاخه های خشک و شکسته و سرگیر در معابر بوستان ها و خیابان ها به صورت مستمر اشاره کرد.

همچنین رفع نواقص 30 عدد وسایل بازی کودکان ،28 عدد وسایل بدنسازی ورفع نواقص و تعمیر 93 شعله پایه چراغ انجام شده است .