به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 5، مرتضی مرادی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 5 گفت: باعنایت به تمدید گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست  2015 14001 ISO به مدت یک سال در این منطقه، با توجه به اقدامات محیط زیستی که توسط شهرداری این منطقه انجام شده بود، ضمن ارائه نقاط قوت و فرصت، توصیه هایی جهت بهبود نگهداری از این سیستم توسط ممیزان شرکت(راهبران انطباق نیست سرت) ارائه شد. 

او افزود: در این راستا اقدامات محیط زیست در 4 محور ویژه زیر در دستور کار قرار گرفت. اولین محور راه اندازی و بهره برداری از13 سیستم بازچرخانی آب خاکستری در سرویس های بهداشتی ساختمان های منطقه بود که این اقدام بامشارکت شرکت دانش بنیان برای اولین بار به مرحله اجرا درآمد که برای کاهش هدررفت آب و جلوگیری از تولید مضاعف فاضلاب صورت می گیرد.  

مرادی به محور دوم اشاره کرد و افزود: توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر با احداث نیروگاه 20 کیلوواتی در ساختمان قدیم شهرداری ، با هدف توسعه نیروگاه های خورشیدی این منطقه از 50 به 70 کیلووات به جهت استفاده از انرژی های پاک و ارزان خورشیدی و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی نیز در دستور کار قرار گرفت.  

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 5 در مورد محور سوم گفت: استمرار ممیزی انرژی در 20 ساختمان این منطقه با متراژ  22هزار متر مربع  با هدف اجرای نقشه راه انرژی ابلاغ شده از اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و اجرای راهکارهای حاصل شده به جهت بهینه سازی و کاهش مصارف انرژی در ساختمان های این منطقه نیز محور سومی است که برای اقدامات محیط زیستی در دستور کار قرار گرفت.  

او افزود: بروز رسانی شناسایی منابع آلاینده آب ، خاک ، صدا، هوا، نور و امواج در نواحی 7 گانه ( اطلس محیط زیستی منطقه 5  ) و حریم این منطقه در دوفصل سرد و گرم نیز چهارمین اقدامی است که در نظر گرفته شده است. این اقدام با هدف توسعه فرهنگ محیط زیستی و افزایش دانش تصمیم گیرندگان برای انتخاب راهکارهایی جهت کاهش پیامدهای محیط زیستی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار برای دومین بار متوالی در این منطقه انجام شد. 

مرادی در پایان گفت: انجام اقدامات تاثیر گذار محیط زیستی این منطقه را  پیشرو در اجرای اهداف  و سیاست های محیط زیست شهری قرار می دهد.