به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4، "رضا معلم" با اعلام این خبر گفت: با نزدیک شده به ماه مهر و بازگشایی مدارس و به منظور زیباسازی شهر و استمرار در حفظ، بهبود و افزایش کیفیت در وضعیت نگهداشت شهر با اولویت پیرامون مراکز آموزشی ، طرح استقبال از مهر در ۳ بازه زمانی آغاز شد.

او در ادامه گفت: در این خصوص بازه اول از یکم تا ۱۵ شهریور ، بازه دوم از ۱۵ تا ۳۱ شهریور ماه و  و بازه سوم از یکم تا ۱۵ مهر ماه اجرایی می شود.

معلم با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بازه زمانی ابتدایی این طرح گفت: در این بازه زمانی  در سه محور خواجه عبداله انصاری، ۱۹۶ و ۲۰ متری مسجد عملیات مختلفی انجام گرفت.

معاون شهردار منطقه 4 ادامه داد: در این راستا ۲۵ مورد حذف زواید و تبلیغات غیرمجاز، ۱۵ کافو برق، ۸۵ المان و مبلمان شهری و ۲۰۰ متر جداره شهری در محور خواجه عبداله در بازه اول پاکسازی و رنگ آمیری شد.