به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک حمید رضا حاجوی گفت: این طرح پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه ساعت ۷ صبح با حضور ۱۷۰ کارگر و کارشناس فضای سبز در بزرگراه شهید آیت الله صدر و شهید بابایی از رپ و لوپ خیابان استخر تا بزرگراه شهید مدرس به طول ۱۵ کیلومتر اجرا شد تا سطح کیفی فضاهای سبز ارتقا یابد.

او افزود: در این طرح عمده نواقص فضاهای سبز بزرگراهی از کاشت، آبیاری، واکاری، کندوکوب و... با همکاری سه ناحیه یک،هفت و نه و نواحی معین انجام شد و طی آن ۸۰۰ اصله درخت شامل اقاقیا،چنار و یک هزار و ۴۰۰ اصله درختچه شامل ارغوان،پامپاس، پیچ امین الدوله، آبشار طلایی و یاس هلندی کاشته و کند و کوب و علف کشى به مساحت ۶ هزار متر مربع انجام شد.