به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4؛ "رضا معلم" در این باره گفت: به منظور ارتقای سطح سلامت و آراستگی شهروندان و شهر و به دنبال فعالیت های طرح خدمت این منطقه که از پنجم شهریور ماه آغاز شد، مخازن سه گانه در ادارات دولتی و غیردولتی و سازمان ها جانمایی و تخلیه مخازن مذکور با خودروهای ملودی انجام گرفت.

او ادامه داد: در این راستا با اهدای کیسه های زیست تجزیه پذیر به ارگان ها، سازمان ها، مجتمع های مسکونی و اصناف مختلف سهم بزرگی در حفظ محیط زیست برداشته شد.

معلم افزود: در این عملیات بیش از 2300 کیلوگرم پسماند از سطح منطقه جمع آوری شد.

معاون شهردار منطقه4 به تکمیل فرم پرسشنامه اطلاعات واحدهای غیرخانگی اشاره کرد  و گفت: در راستای برآورد میزان پسماند تولیدی واحدهای غیرخانگی، بیش از 480 پرسشنامه بین واحدهای صنفی سطح منطقه توزیع و اطلاعات آنها تکمیل گردید تا نسبت به مدیریت پسماند این مراکز اقدامات موثری صورت گیرد.