به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، علیرضا جعفری سرپرست شهرداری منطقه با اشاره به اینکه خادمان حسینی شهرداری منطقه 19 برای ارائه خدمات به زائرین حسینی در پیاده روی بزرگ اربعین عازم هستند گفت: 82 نفر کارکنان منطقه 19  برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی از امروز  به کاظمین اعزام  و تا دو روز پس از اربعین حسینی مشغول به خدمت رسانی خواهند بود.

سرپرست شهرداری منطقه بیان کرد: در پیاده روی امسال اربعین، شهرداری منطقه 19 نظافت و رفت و روب بخشی هایی از مسیر تردد زائرین در کاظمین را بر عهده دارد که امیدواریم تا پایان این ایام، توفیق و افتخار خدمتگزاری به زائرین حسینی را با وضعیت مطلوب داشته باشیم.

براساس این گزارش کاروان اعزامی منطقه 19 برای پیوستن به کاروان بزرگ نیروهای خدمات رسان شهرداری تهران به عتبات عالیات امروز از ایستگاه مدیریت پسماند اعزام شدند.