به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازپایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران با یادآوری اینکه براساس مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران، طول شبکه اصلی جمع آوری و هدایت روانابها می بایست به حدود 700 کیلومتر افزایش یابد، گفت: تاکنون 534 کیلومتر از طول این شبکه زیرساختی احداث شده و کارشناسان گروه آبهای سطحی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران مصمم هستند طی امسال و سال آینده، اسناد لازم برای توسعه 30 کیلومتر دیگر از این شبکه را آماده کنند. این در حالی است که هم اکنون حدود 10 کیلومتر ازشبکه اصلی هدایت رواناب ها توسط شرکت خاکریزآب در حال احداث است.

محمدصادق خیرخواه در عین حال یادآور شد مطالعات مربوط به رفع 4 گلوگاه سیلابی در شبکه اصلی آب‌های سطحی و احداث 3 مخزن تعدیل سیلاب نیز در دستور کار سال جاری و آتی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران قرار دارد.

وی با بیان آنکه مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران، 210 پروژه مختلف را به منظور ایمن سازی پایتخت مقابل خطر سیلاب تعریف کرده است، خاطرنشان ساخت براین اساس تهران علاوه بر توسعه 166 کیلومتری شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی، نیازمند احداث تاسیساتی از قبیل حوضچه های تعدیل سیلاب، رسوبگیرهای درون شهری و برون شهری، تاسیسات کنترل جریان واریزه ای، زباله گیر و البته رفع نقاط گلوگاهی شبکه می باشد.

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، با اشاره به اینکه به منظور انجام مطالعات و اجرای پروژه های تعیین شده در طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و با توجه به محدودیت اعتبارات سالانه، اولویت بندی صورت گرفته است، از مطالعه تمام پروژه های با اولویت اضطراری و نیز بخش قابل توجهی از پروژه های اولویت نخست خبر داد و گفت: تهیه مدارک اجرایی سایر پروژه های تعریف شده در این رده در دستور کار قرار دارد.