به گزارش اکونا پرس،

محمد امین سالاری پور درباره مهمترین درخواست‌های شهروندان در حوزه  های شهری عنوان کرد: حوزه خدمات شهری با بیش از۷۴درصد  و موضوعات عمرانی با۱۳درصد بیشترین همچنین موضوعات ترافیک و اجتماعی کم ترین پیام هارا شامل شده است.

موضوعات و تعداد پیام ها

شهردار منطقه با اشاره به اینکه  تعداد کمی و موضوعات پیام ها با توجه به شرایط فصلی   تغیر می‌کند، افزود: به صورت کلی و در آمار ابتدایی سال تا کنون ۲۴هزار پیام به ثبت رسیده که  نظافت معابر،  لایروبی ، فضای سبز و ساخت و ساز غیرمجاز بیشترین درخواست شهروندان  بوده که بیش از ۷۰ درصد پیام ها بازخورد گرفته شده است.

  کمترین و بیشترین پیام‌ به تفکیک نواحی

به گفته سالاری پور تعداد پیام‌های شهروندی  به ثبت رسید در ناحیه۶با توجه به بافت جفرافیایی این بخش از منطقه با ۱درصد کمترین  و ناحیه۲ در ابتدای سال و ناحیه۱ در شهریور ماه  به سبب تراکم جمعیتی و بافت دارای بیشتری آمار  به ثبت رسیده‌اند.

ثبت روزانه و ماهانه پیام های شهروندی

شهردار منطقه با بیان اینکه افزایش تعداد پیام  هر محله بستگی به شرایط مختلف محیطی  و زمانی نیز دارد، گفت: در ماه جاری روزانه بیش از۱۷۳پیام در سامانه نظارتی ثبت شده که سهم حوزه خدمات شهری با ۷۰درصد  بیشترین است.

ابلاغ، دریافت و اثرگذاری  

سالاری پور از  فعالیت ۲۴ ساعته سامانه های نظارتی و  ارجاع  پیام ها به معاونت ها و شهردارن نواحی ششگانه پس از مرحله ثبت پیام در سامانه ‌و پردازش آن توسط همکاران سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی منطقه به منظور اثرگذاری در رسیدگی خبر داد و گفت:  شهروندان  می توانند از طریق راه های ارتباطی  حوزه های اجرایی را برای اقدامات لازم در حوزه نگهداشت شهر  یاری کنند.