به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، صباغ گفت: با استقرار 619 نیروی انسانی از مناطق 2 ،5 و 11 و تعداد 53 دستگاه  خودروی سنگین و مکانیزه؛  105 تن خاک، نخاله و ضایعات از این مرز جمع آوری شده و روزانه نسبت به  جمع آوری و حمل 54 تن زباله و رفت و روب و نظافت 750 هزار مترمربع از معابر در این مرز مهم اقدام می شود.

جانشین کمیته ساماندهی و هماهنگی پایانه های مرزی ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران  به اقدامات جانبی و پشتیبانی صورت گرفته اشاره کرد و یادآور شد: پذیرایی زوار در قالب تهیه و توزیع انواع آشامیدنی ها ( آب و شربت) میوه و توزیع بسته های غذایی به صورت روزانه به تعداد 15 هزار بسته غذایی، 70 هزار بطری آب آشامیدنی و 10 هزار لیتر شربت از جمله خدمات همکاران مناطق مستقر در این مرز است. 

شایان ذکر است، این اقدامات پیرو دستور شهردار محترم تهران مبنی بر ارائه خدمات شهرداری تهران به زوار اربعین حسینی و پیرو اقدامات کمیته ساماندهی و هماهنگی پایانه های مرزی با راهبری معاون امور مناطق و با استقرار  نیروها و ماشین آلات مناطق 2، 5 و 11 در مرز مهران- زرباطیه انجام شده و صباغ شهردار منطقه 15 به عنوان جانشین کمیته ساماندهی و هماهنگی پایانه های مرزی ستاد اربعین حسینی شهرداری تهران با حضور در  پایانه های مرزی بر روند خدمات دهی به زوار الحسین (ع) نظارت دارد.