به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، سید مهدی صباغ همزمان با بازگشایی مدارس، و آغاز سال جدید تحصیلی گفت: طرح استقبال از مهر بمنظور ارتقای امنیت و رفاه حال دانش آموزان از 15 شهریور در نواحی هفت گانه منطقه 15 آغاز و تا پایان 15 مهر ادامه دارد.

او با اشاره به اینکه عملیات بهسازی معابر منتهی به مدارس طی بازدید کارشناسان این معاونت از مدارس منطقه و یا درخواست های شهروندان در سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی(+137) در حال اجراست افزود: تاکنون معابر منتهی به 8 مدرسه منطقه 15 جهت تسهیل تردد شهروندان مناسب سازی و بهسازی شد.

صباغ افزود: در این راستا عملیات مناسب سازی معابر منتهی به مدارس شامل 1150 متر مربع پیاده روسازی ، 1000 متر طول جدول، 500 متر لوله گذاری و 500 متر اجرای کانیو و بهسازی انهار و لکه گیری آسفالت انجام شد.