به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۵، احسان شریفی شهردار منطقه ۵ به اقدامات حوزه ۱۳۷ پلاس این منطقه از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: با ادغام دو مجموعه ۱۸۸۸ و ۱۳۷ و راه اندازی سامانه ۱۳۷ پلاس روزانه با تماس های متعددی از جانب شهروندان برای رفع مشکلات شهری روبرو هستیم که در این زمینه گزارش ها به سرعت در اختیار معاونت های مربوطه و شهرداران نواحی قرار می گیرد و گزارش نهایی و رفع آن به منطقه ارسال می شود.

شریفی با بیان اینکه شهروندان در هر زمینه مرتبط با شهرداری با این سامانه تماس بگیرند و مشکلات را بیان کنند تاکید کرد: همکاران ما با دقت تماس های شهروندان را زیر نظر گرفته و تا رفع مشکل، آن را پیگیری می کنند.

شهردار منطقه ۵ تعداد کل پیام های این منطقه در ۷ ماه ابتدای سال را ۵۷۷۷۶ تماس عنوان کرد و افزود: تعداد تماس ها از جانب شهروندان در حوزه های مختلف از جمله خدمات شهری ۸۰٫۷۶ درصد ، در حوزه شهرسازی ۸٫۹۴ درصد، در حوزه فنی و عمران۶٫۷۳ درصد ، حوزه ترافیک۳٫۴۰ درصد و در حوزه اجتماعی ۰٫۱۷ درصد تماس داشتیم که از تمام این تماس ها ۲۵۳۷ مورد تایید شهروندان بوده است . ۹۲٫۸ درصد نیز رضایتمندی در بازخورد منطقه دیده شده است.