به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، رضا شرفی با اشاره به اینکه در حوزه حمل و نقل و ترافیک از ماموریتهای خود عقب هستیم، افزود: برخی از این عقب ماندگی ها مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی و فرسودگی اتوبوسها و افزایش سرفاصله حرکتی است و برخی نیز مربوط به عدم علاقمندی و مشارکت بخش خصوصی برای کار کردن در این حوزه است که باید برای رفع این مشکلات برنامه ریزی و تلاش مضاعف کرد. 

شهردار منطقه به تعریف برنامه هایی برای مباحث ترافیکی با هدف خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و ارتقای سطح کیفی خدمات در حوزه حمل و نقل و ترافیک پرداخت و اظهار کرد: باید فکری به حال فرسودگی اتوبوسها و اضافه کردن اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شود تا شهروندان خدمات با کیفیتی دریافت کنند. 

او در خصوص مشکلات مربوط به پایانه خاورشهر و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در این محله یادآور شد: بخشی از این مسایل نظیر بهسازی پایانه در این محله توسط منطقه شروع شده و باید در تکمیل آن تسریع داده شود. معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه نیز باید ضمن بررسی شاخصه های حمل و نقل و ترافیک منطقه؛ نسبت به بازسازی سرپناههای ایستگاه اتوبوس اقدام کند.

شهردار منطقه افزود: مسایل مربوط به ناوگان حمل و نقل و سرفاصله حرکتی اتوبوسها نیز باید از حوزه حمل و نقل عمومی مرکز پیگیری شود.

این گزارش حاکی است، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه نیز در این بازدید شهردار منطقه را همراهی کرده و گزارشی از اقدامات انجام شده در این حوزه ارائه داد.