به گزارش اکونا پرس،

به  نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ مسعود نوابی سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با علام خبر فوق گفت: وظیفه ذاتی اداره فضای سبز درخصوص حفظ و نگهداری فضای سبز شهری و صیانت از درختان کهنسال و همچنین پیشگیری از احتمال سقوط درختان به ظاهر سالم و سبز و بروز خطرات جانی و مالی برای شهروندان، اداره فضای سبز منطقه ۲۱ به عنوان منطقه پیشگام نسبت به شناسایی درختان مزبور و اجرای عملیات توموگرافی اقدام کرده است.

نوابی ادامه داد: عملیات توموگرافی درختان با هدف شناسایی کیفیت درختان سرپا و سنجش استحکام تنه درختان کهنسال و فرسوده در برابر باد و طوفان؛ بر روی پنجاه اصله از درختان نارون، توت و چنار دارای بن بالای ۱۵۰ سانتی متر در بلوار اصلی ورد آورد انجام شده است. 

وی افزود: توموگرافی درختان در واقع عملیاتی برای سنجش داخلی درختان از جمله سلامت تنه و طوقه، میزان پوسیدگی، تراکم تنه، عمق ترک های مخفی، وضعیت ریشه و پیش بینی محل شکستگی است که پیش بینی بروز حوادث احتمالی از قبیل شکست درختان و سقوط آنان را میسر می سازد که این امر کارشناسان را در امر پیشگیری از حوادث احتمالی کمک می کند.  

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲۱ یادآور شد: اقدامات صورت گرفته برای اجرای عملیات مزبور عبارتند از شناسایی درختان حائز شرایط فنی برای توموگرافی، معرفی گونه، مختصات GPS  درختان، گزارش تحلیلی (سبک سازی، هرس تاج، اصلاح مرکز ثقل)، شرح تفسیری آینده حفظ درخت (امکان پیشرفت پوسیدگی) و صدور بارکد QR شناسنامه میزان سلامت درختان.