به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲، محمد حسین کریمی با اشاره به اینکه حوادث و سوانح ترافیکی سالانه هزاران انسان را به کام خود می کشد و آسیب های وارده بصورت تصاعدی رو به افزایش است و این مشکل به عنوان یک مشکل جدی بهداشتی در جهان مطرح است گفت:  با توجه به اینکه یکی از موثرترین راه های کاهش حوادث ترافیکی ، آموزش همگانی و رعایت مسائل ایمنی وترافیکی  است ،اجرای برنامه های آموزشی دردستور کار مدیریت شهری منطقه قرار دارد.

وی افزود:با توجه به اینکه بیشترین امار حوادث ترافیکی شهر تهران به موتور سواران اختصاص دارد ،همزمان با روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی ،بازآموزی ایمنی ویژه موتور سواران با هماهنگی پلیس راهور اجرا می شود.
وی  افزود: دراین حرکت آموزشی و فرهنگی ،مربیان با استقرار در میادین و معابر پرتردد منطقه به آموزش چهره به چهره  راکبان  در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین  راهکارهای کاهش آسیب های جسمانی در زمان حوادث ترافیکی می پردازند.
کریمی افزود: تلاش می کنیم با آموزش صحیح، موتورسواران  را به آگاهی و مهارت در زمینه ترافیک برسانیم و با ارائه این  آموزش‌ها شاهد افزایش رعایت قوانین ترافیکی و کاهش حوادث ترافیکی باشیم .