به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۶،هنرور توضیح داد: شرایط منطقه در زمان بارش باران به صورت کامل کنترل می شود و گشت های خدمات شهری به صورت منسجم وضعیت منطقه را رصد می کنند.

او با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در روزهای قبل از بارندگی گفت: لایروبی کانال ها و قنوات سطح منطقه، ترمیم شبکه های زباله گیر و اصلاح عمرانی نقاط آبگیر از جمله اقدامات صورت گرفته برای فصل بارش بود.   

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه شش اضافه کرد: منطقه شش به عنوان منطقه مرکزی پایتخت با تردد میلیونی شهروندان همراه است و در روزهای بارندگی مهار آب گرفتگی احتمالی در سطح منطقه اهمیت بسزایی دارد.