به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، "مسعود حق لطفی" با اشاره به وجود عوارض متعدد خرابی در روسازی آزادراه شهید فهمیده، بر ضرورت بهسازی روکش آسفالت این آزادراه به عنوان یکی از مهمترین مبادی ورودی شهر تهران تاکید و خاطرنشان کرد: بهسازی مسیر کندروی شمالی بزرگراه شهید فهمیده (محدوده پل تقاطع بزرگراه آزادگان و لوپ بزرگراه آزادگان جنوب) در گام نخست این پروژه بهسازی و در قالب طرح استقبال از بهار انجام شد. سپس در بهار و اوایل تابستان امسال، بخشی از مسیر تندروی آزادراه حدفاصل پل آزادگان تا پل کوهک در دو باند شمالی و جنوبی بهسازی شد. طی ماه های اخیر و در ادامه عملیات بهسازی، قطعه دیگری از مسیر تندروی بزرگراه شهید فهمیده(مسیر شرق به غرب)  حدفاصل پل شرقی ورزشگاه آزادی تا پل غربی مورد مرمت قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به اینکه واحد امانی معاونت اجرایی این سازمان متولی اجرای پروژه فوق بوده است، گفت: طی اجرای این پروژه مرمتی 10162 تن آسفالت در مساحتی بالغ بر 62474 متر مربع پخش و اجرا شد.