به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، علیرضا اسفراینی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری این منطقه اعلام کرد: این عملیات به منظور رفع گره ترافیکی، جلوگیری از تداخل حرکتی خودروها و عابرین پیاده، ایمن سازی شبکه معابر، پیشگیری و کاستن از وقوع تصادفات رانندگی با تایید کارشناسان اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران انجام شد.

او افزود: در این طرح نسبت به اجرای عملیات اصلاح هندسی و مناسب سازی پایانه اوشان واقع در مسیر شرق به غرب کندروی بزرگراه ارتش اقدام شد.