به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 4  تهران ، " علی اصغر کمالی زاده " شهردار منطقه 4 در این جلسه ضمن بیان  نقش تاثیرگزار هسته گزینش در مناطق و انتخاب افراد شایسته در مناصب مهم اشاره کرد و گفت: هسته گزینش به عنوان ارگان نظارتی شهرداری تهران توانسته در بررسی صلاحیت ها و تصمیم گیری های مناسب در حوزه ادارای موثر واقع شود.

در ادامه دبیر هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران نقش گزینش در پیشگیری از شکل گیری تخلفات و ناهنجاری ها را بسیار مهم دانست  و خواستار دقت بیشتر مدیران در شناسایی نقاط ضعف و قوت کارکنان شد.

گفتنی است در پایان این جلسه از زحمات " ساداتی" مدیر سابق قدردانی و " سلطان قلی" به عنوان مدیر گزینش منطقه 4 معرفی و همچنین "محمد مهدی مقدم" با سمت سرپرست شهرداری ناحیه 3 جایگزین    "احمدلو" شد.