به گزارش اکونا پرس،

از آنجایی که دامان مادر اولین مدرسه‌ای است که هر کودک، علاوه بر الفبای عشق، با خوب و بد زندگی آشنا می‌شود، پس مبالغه نیست که بگوییم زنان می‌توانند مسیر بسیاری  از رفتارهای پرخطر ضد محیط‌ زیست را تغییر دهند. زیرا که دامنه تأثیرگذاری آنها کل اجتماع را در بر خواهد گرفت. بنابراین بجاست که به فعالیت‌های محیط‌زیستی آنان توجه ویژه شود.

اداره کل در جلسات کارگروه تخصصی معاونت خدمات شهری و محیط‌زیست متشکل از نمایندگان ادارات کل و سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه حضور مستمر داشته و با هماهنگی اداره کل امور بانوان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی برگزاری ٣ عنوان پروژه محیط زیستی در سال ١٤٠٢ در دستور کار اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار قرار دارد.

برگزاری مسابقه «خانواده محیط زیستی »، برگزاری دوره آموزش مفاهیم محیط زیستی مختص خانواده و برگزاری رویداد بزرگ محیط زیست شهری و خانواده و اهدای نشان ساختمان دوستدار محیط زیست را ٣ عنوان پروژه پیشنهادی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار است.

مدیریت مصرف آب در خانه ، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت تولید پسماند و پردازش خانگی و مشارکت در نظارت بر محیط زیست محله و مطالبه گری، ٤ عنوان موضوعی آموزش برای خانواده هاست که طی هماهنگی با مناطق ٢٢ گانه به منظور نهادینه کردن آموخته ها در زندگی برگزار می شود .